//

The kanun and the Medieval cities SHKODRA CITY STATUTES

Dr. Eno KoçoPërfaqësues i Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar në AngliRepresentative of Committee of Nationwide Reconciliation in EnglandTHE INTELLECTUAL OF THE NATIONÇESK ZADEJA (Botim i Komitetit të Pajtimit Mbarëkombëtar)(suplement i revistës "Ligji dhe...

Rezolution of Third Kongres of reconciliation missionaries

COMMITTEE OF NATIONWIDE RECONCILIATION Adresa: Rr. "M. Muça" Pall. 46 Ap. 23 Tirane Albania Tel & Fax: 00355 4 263 126. Tel: 00355 4 259 124 / Mobile: 068 27 37 989 E-mail: gjin_marku@yahoo.com / gjin_marku@pajtimi.com Web: www.pajtimi.com RESOLUTION...